China Coronavirus and Xi Jinping Mask 001

In Beijing, Xi Jinping wears a mask against novel coronavirus

Leave a Reply