Samurai Spirit of Fukushima The Shonentai Youth Corps of Nihonmatsu Castle 001

Dairinji Temple

Dairinji Temple, Nihonmatsu

Leave a Reply