Samurai Spirit of Fukushima The Shonentai Youth Corps of Nihonmatsu Castle 012

The Shonentai warriors

The Shonentai warriors and a mother.

Leave a Reply