2. Ukiyo-e print of Kokaji by Katsushika Hokusai

Japanese Sword Column

Ukiyo-e print of Kokaji by Katsushika Hokusai.

Japanese Sword Column

Leave a Reply