Yoshinari Kurose is a Senior Staff Writer for Sankei Shimbun.